TỌA ĐÀM: “DOANH NGHIỆP VỚI VIỆC XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ PHỤC VỤ NGƯỜI LAO ĐỘNG”: Thiết chế hoàn chỉnh sẽ tăng năng lực cạnh tranh, giảm tình trạng nhảy việc

Hiện các KCN, KCX vẫn thiếu nhà trẻ, nhà mẫu giáo cho con công nhân, thiếu trạm y tế, nhà

Unique Tea Cups Japanese Tea Cups Wholesale Chinese Teapots Men’s Amber Bracelets
" href="http://bxh.laodong.com.vn/toa-dam-doanh-nghiep-voi-viec-xay-dung-cac-thiet-che-phuc-vu-nguoi-lao-dong-thiet-che-hoan-chinh-se-tang-nang-luc-canh-tranh-giam-tinh-trang-nhay-viec.bxh">Xem chi tiết...

Công bố 15 doanh nghiệp đạt Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2016

Ngày 25.10, Báo Lao Động chính thức tổ chức chương trình họp báo công bố Giải thưởng “Doanh nghiệp vì

Xem chi tiết...

Danh sách 68 Doanh nghiệp được vinh danh BXH “Doanh nghiệp vì người lao động” 2016

68 DOANH NGHIỆP VÀO BXH “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” 2016 TT Tên Doanh nghiệp Ngành nghề Tỉnh Vinh

Xem chi tiết...
Trang 1 / 3123