Cơ cấu Ban tổ chức

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động”do Ban Unique Tea Cups Japanese Tea Cups Wholesale Chinese Teapots Men’s Amber Bracelets Tổ chức và Hội đồng xét trao tặng (gọi tắt là Ban Tổ chức và Hội đồng) được thành lập với sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức hữu quan chủ trì. Danh sách các cơ quan, tổ chức phối hợp gồm:

  1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – (Chủ tọa);
  2. Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – (đồng Chủ tọa);
  3. Bộ Lao động Thương Binh xã hội – (đồng Chủ tọa);
  4. Báo Lao Động (Ông Trần Duy Phương – Tổng Biên Tập – Trưởng Ban Tổ chức);

5 .Văn phòng Doanh nghiệp Vì sự phát triển bền vững (SD4B) – VCCI (Ông Nguyễn Quang Vinh – Giám Đốc VP DN vì sự phát triển bền vững) đồng tổ chức.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

210-260   810-403   100-101  , 70-243   640-692   200-355   642-732  , 1Z0-804   1Z0-803   1Z0-051   AWS-SYSOPS  , 70-532   350-001  , PR000041  , 1Y0-201   70-411   70-413   c2010-657  , 70-177   350-030   1Z0-061  , 640-916  , 350-050   CISSP   350-030  , 642-732   350-018  , 300-208   EX300   350-029   CRISC   100-101   210-065   101-400   220-802  , VCP550   70-412   352-001  , 000-080   MB5-705   1Z0-804   9L0-012   70-347  , c2010-657   70-346   300-115  , OG0-093   70-461   CAP   EX300   70-412   500-260   70-480  , 070-461   220-902   M70-101   SSCP  , 70-486  , LX0-104   350-030   000-106   1Y0-201   640-692   PMP  , 000-104   640-911  , 400-101  , 640-692   1Z0-803   70-980   VCP550   350-018  , SSCP  , 210-065   350-060   220-902   300-075   70-346   350-030  , 1z0-434   CAS-002  , CISM