Danh sách các Doanh nghiệp qua vòng sơ loại

Sau 3 vòng chấm sơ loại từ trên 1.000 hồ sơ tham dự chương trình Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động 2014”, Unique Tea Cups Japanese Tea Cups Wholesale Chinese Teapots Men’s Amber Bracelets Ban Tổ chức đã chọn ra được 110 doanh nghiệp tiêu biểu để Hội đồng chuyên gia chấm loại trực tiếp. Ban tổ chức xin công bố danh sách các doanh nghiệp đã vượt qua các vòng sơ loại.

Xem danh sách chi tiết

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

210-260   810-403   100-101  , 70-243   640-692   200-355   642-732  , 1Z0-804   1Z0-803   1Z0-051   AWS-SYSOPS  , 70-532   350-001  , PR000041  , 1Y0-201   70-411   70-413   c2010-657  , 70-177   350-030   1Z0-061  , 640-916  , 350-050   CISSP   350-030  , 642-732   350-018  , 300-208   EX300   350-029   CRISC   100-101   210-065   101-400   220-802  , VCP550   70-412   352-001  , 000-080   MB5-705   1Z0-804   9L0-012   70-347  , c2010-657   70-346   300-115  , OG0-093   70-461   CAP   EX300   70-412   500-260   70-480  , 070-461   220-902   M70-101   SSCP  , 70-486  , LX0-104   350-030   000-106   1Y0-201   640-692   PMP  , 000-104   640-911  , 400-101  , 640-692   1Z0-803   70-980   VCP550   350-018  , SSCP  , 210-065   350-060   220-902   300-075   70-346   350-030  , 1z0-434   CAS-002  , CISM