Nhiều đột phá trong dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên bên lề Hội thảo tham vấn dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Ông đánh giá thế nào về những sửa đổi trong dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) lần này?

Lần sửa đổi này có có một số đột phá.  Việc đột phá về thể chế, giúp giảm rủi ro thương mại và rủi ro pháp lý cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng hết cơ hội và tiềm năng kinh doanh sẵn có của họ. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ nâng hạng được về xếp hạng môi trường tự do kinh doanh mà hằng năm Ngân hàng thế giới đánh giá, ít nhất trong 2 chỉ số: Về gia nhập môi trường và bảo vệ nhà đầu tư.

 TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trao đổi với phóng viên

TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trao đổi với phóng viên

Về quản trị doanh nghiệp, dự thảo luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp có quyền tự do hơn, linh hoạt hơn trong việc thiết lập cơ cấu quản trị của mình, đồng thời thay đổi những qui định làm cho việc ra quyết định trong doanh nghiệp linh hoạt hơn, nhanh chóng, ít tốn kém hơn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; bảo vệ tốt hơn các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư thiểu số – một điểm của Việt Nam bị cho điểm rất kém trong đánh giá về môi trường kinh doanh của thế giới. Theo chúng tôi, với thay như thế này, chúng ta có thể tăng được 40 bậc trong xếp hạng.Dự thảo luật đã đơn giản hóa, rút được 5 thủ tục về đăng ký thành lập doanh nghiệp,Unique Tea Cups Japanese Tea Cups Wholesale Chinese Teapots Men’s Amber Bracelets giảm đáng kể hồ sơ và đặc biệt là việc không ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đây chỉ là hình thức, nhưng xét về bản chất thì đây là sự thay đổi chuyển từ doanh nghiệp được tự  do kinh doanh những gì đã đăng ký sang được quyền tự do kinh doanh những gì pháp luật không cấm. Đó là thay đổi đầu tiên và là một trong những thay đổi quan trọng nhất của sửa đổi Luật Doanh nghiệp lần này.

Dự thảo làm cho chế độ minh bạch, công khai hóa trong doanh nghiệp cao hơn, đặc biệt là những doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước cũng được qui định rõ ràng hơn những đặc thù trong quản trị đối với các công ty TNHH, như công ty cổ phần mà nhà nước có cổ phần trên 51% (cổ phần chi phối) với hy vọng và mục đích: Vừa đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, vừa phát huy vai trò của người đại diện chủ sở hữu tốt hơn.

Một tác động rõ ràng nữa là làm cho việc tổ chức lại và rút khỏi thị trường của doanh nghiệp đơn giản và dễ dạng, ít tốn kém hơn. Dự thảo luật tạo điều kiện cho những người kinh doanh không may mắn, gặp thất bại có thể rút khỏi thị trường một cách thực sự, bảo đảm cho môi trường kinh doanh minh bạch và chất lượng hơn.

Theo ông, còn có những hạn chế nào mà dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) chưa làm được?

Việc chưa làm được có lẽ không nằm trong Luật mà trong thực thi luật. Để tạo được môi trường kinh doanh tốt, hấp dẫn, thuận lợi cho doanh nghiệp, đòi hỏi tất cả những thay đổi phải phát huy được hết, đầy đủ, hiệu quả.

Điều này cũng đòi hỏi dự thảo cần hợp lý hóa, đơn giản hóa, giảm đến mức tối đa hệ thống các ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì việc này đang cản trở hoạt động của doanh nghiệp và giảm tác động của Luật Doanh nghiệp, đặc biệt trong quyền tự do kinh doanh. Việc cần làm nữa là phải xác định được những ngành nghề cấm kinh doanh.

Để tạo được môi trường kinh doanh tốt, hấp dẫn, thuận lợi cho doanh nghiệp, đòi hỏi tất cả những thay đổi phải phát huy được hết, đầy đủ, hiệu quả. Ảnh: http://vov.vn
Để tạo được môi trường kinh doanh tốt, hấp dẫn, thuận lợi cho doanh nghiệp, đòi hỏi tất cả những thay đổi phải phát huy được hết, đầy đủ, hiệu quả. Ảnh: http://vov.vn

Tiếp theo đó là sự kết nối Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với Luật Đầu tư, Luật Quản lý vốn. Việc kết nối này phải đảm bảo không mâu thuẫn, chồng chéo nhau.Lần trình luật tiếp theo, Ban soạn thảo sẽ trình được danh mục cấm kinh doanh, đưa ra nguyên tắc, chuẩn mực phải tuân thủ khi ban hành danh mục cấm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải có cơ chế kiểm soát việc ban hành và thực thi ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên thực tế.

Thưa ông, với dự thảo Luật Doang nghiệp (sửa đổi) có hạn chế được giấy phép “con”?

Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều loại giấy phép “con” được sinh ra trong việc thực thi, áp dụng các qui định của luật. Vì thế, loại bỏ được hay không giấy phép “con” phụ thuộc rất nhiều vào chính những người áp dụng pháp luật và cơ chế kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.

PV: Xin cảm ơn ông!

Theo XUÂN DŨNG QĐND

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.